Strona główna

HISTORIA SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA BIBLIOTEKA SZKOLNA KLASY INTEGRACYJNE MAGICZNA SALA PRACOWNIA LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

O szkole

PRACOWNIA LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria Przyszłości to największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła skorzystała z programu Laboratoria przyszłości otrzymując m.in. drukarkę 3D, której pracy i działania uczą się uczniowie klas IV – VI na zajęciach z techniki. Wykazują duże zainteresowanie oraz chęć pracy w projektowaniu i realizacji druków 3D.Program przyczynia się do rozwoju zainteresowań technicznych oraz pracy twórczej w połączeniuz osiągnięciami współczesnych technologii.

Sprzęt i pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach programu Laboratoria przyszłości zostaną wykorzystane w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, także na zajęciach pozalekcyjnych.

   

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
    43-609 Jaworzno
    ul. Ławczana 12
  • 32 76 29 180

Galeria zdjęć