Strona główna

HISTORIA SIÓDEMKA SZKOŁĄ DLA WSZYSTKICH METODA TOMATISA EEG BIOFEEDBACK SALA DOŚW. ŚWIATA BIBLIOTEKA SZKOLNA KLASY INTEGRACYJNE KLASY SPORTOWE

O szkole

EEG BIOFEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK 

 

Metodę EEG BIOFEEDBACK wymyślił w latach 60 - tych na zlecenie Amerykańskiej Agencji Kosmicznej NASA, prof. Barry Stermann. Służyła ona do szkoleń astronautów i pilotów, którzy
w warunkach ogromnego stresu musieli bezbłędnie wykonywać różne czynności.

 

Rolę EEG BIOFEEDBACK doceniła w roku 2005 Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży, rekomendując tę metodę jako skuteczną w ADHD, padaczce, zaburzeniach procesu uczenia się, uzależnieniach, zaburzeniach rozwoju mowy, zaburzeniach zachowania szczególnie agresji, lęku i natręctwach.

Metoda ta jest rozwijana w szkołach, ponieważ umożliwia pokazanie nauczycielowi i dzieciom współzależności myśli, zachowań i reakcji cielesnych, a także nauczenie się dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne. 

Biofeedback jest zatem techniką świadomego kontrolowania i sprzęgania funkcji fizjologicznych
i psychicznych – zależnie od celu terapii. Za pomocą odpowiedniej liczby treningów można w sposób zamierzony wzmacniać bądź osłabiać czynność mózgu.

Prawidłowe zakresy częstotliwości fal mózgowych, które można wytrenować, są określone na podstawie wiedzy naukowej w zależności od wieku, stanu świadomości i rodzaju wysiłku psychicznego trenowanego.

 

ZASTOSOWANIE

Według piśmiennictwa metoda EEG Biofeedback znajduje zastosowanie w następujących przypadkach.

Zaburzenia neurologiczne:

-          mózgowe porażenie dziecięce

-          padaczka

-          urazy mózgu

-          stany po udarze mózgu

-          migrena i inne bóle głowy

Zaburzenia psychiatryczne:

-          anoreksja, bulimia

-          depresja

-          nerwice

-          zespół obsesyjno – kompulsyjny

-          pobudzenie psychoruchowe 

-          schizofrenia, psychozy

-          uzależnienia, min.: alkoholowe

Zaburzenia psychologiczne:

-          ADHD

-          autyzm

-          dysleksja, dysgrafia

-          zaburzenia snu

-          zaburzenia koncentracji uwagi

-          zaburzenia pamięci

Osoby zdrowe:

-          poprawa pamięci

-          poprawa koncentracji uwagi

-          zmniejszenie napięcia emocjonalnego

-          zwiększenie odporności na stres

-          panowanie nad emocjami

-          poprawa samooceny.

Biofeedback można określić jako środek do zdobycia kontroli nad procesami własnego ciała w celu pozbycia się stresu, uwolnienia od bólu, czy wykształcenia u siebie zdrowych nawyków.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
    43-609 Jaworzno
    ul. Ławczana 12
  • 32 76 29 180

Galeria zdjęć