Strona główna

 • Kolejny sukces naszych uczniów

  26 marca 2024 r. w II LO w Jaworznie odbył się Miejski Konkurs Matematyczny Liczenie z MiłOszem2 . Wzięli w nim udział uczniowie z naszej szkoły. Chłopcy z klasy 8a osiągnęli świetne rezultaty:

  1. miejsce zajął Tymon Broda, a 3. miejsce - Bartosz Sztelak.

  Serdecznie im gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów oraz rozwijania matematycznej pasji.

 • Olimpiada Matematyczna Juniorów

  16 i 17 marca br. w Warszawie odbyły się zawody III stopnia XIX Olimpiady Matematycznej Juniorów. Wśród 120 uczniów, którzy zostali do nich zakwalifikowani znalazł się uczeń naszej szkoły Tymon Broda z klasy 8a, jako jeden z dwóch reprezentantów województwa śląskiego.

  W finale OMJ uczniowie zmagali się z trudnymi problemami matematycznymi, z którymi mieliby niemałe kłopoty nawet tegoroczni maturzyści. Tymon uzyskał tytuł finalisty XIX Olimpiady Matematycznej Juniorów, który zwalnia go z egzaminu ósmoklasisty z matematyki i daje pierwszeństwo w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

  Ogromne gratulacje Tymon !!!

  Życzymy dalszych sukcesów!

 • XVII Konkurs Piosenki Angielskiej w Siewierzu

  14 marca tego roku w Siewierzu odbył się XVII Regionalny Konkurs Piosenki Angielskiej pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, Zdzisława Banasia. Naszą szkołę reprezentowało  sześć uczennic:

  w kategorii klas I - III była to Hanna Szewczyk,

  w kategorii klas IV - VI wystąpiły: Aleksandra Daniłowska, Julia Szlósarczyk i Małgorzata Wachowicz,

  w kategorii klas VII - VIII swoje utwory prezentowały Emilia Kozieł i Aleksandra Kurasz.

  Na Koncert Laureatów, który miał miejsce 21 marca zaproszono cztery nasze uczennice i wtedy to dopiero okazało się , że: w kategorii klas najstarszych I miejsce zdobyła Emilia Kozieł. II miejsce zajęła Aleksandra Kurasz. W kategorii klas IV - VI została wyróżniona Małgorzata Wachowicz. W kategorii dzieci z klas najmłodszych Hanna Szewczyk uzyskała II miejsce. Przyznać jednak trzeba, że wszystkie sześć dziewczynek reprezentowały bardzo wysoki poziom. Serdecznie gratulujemy!

  Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia.

  https://youtu.be/v-gsw9FZfYo

 • Targi edukacji

 • Zawody narciarskie

  W dniu 21.02.2024r. odbyły się Mistrzostwa Szkół Miasta Jaworzna w Slalomie Gigancie. W zawodach wzięło udział 13 szkół.

  1.miejsce w kategorii dziewcząt klas IV – VI  zajęła Nina Banasik z klasy 6c,

  wśród chłopców 3. miejsce zajął Piotr Figura z klasy 6c.

  Ponadto punktowali również: 5. miejsce Oleg Radecki 4c, 10. miejsce Wiktoria Stasiowska 5d,

  12. miejsce Anna Sułek 4c. W kategorii dziewcząt klas I – III  TolaTomońz 3a zajęła 9 miejsce.

  W zawodach startowali również nauczyciele:

  pani Katarzyna Gryzik zajęła 2. miejsce, a pan Maciej Rzędzicki 4. miejsce.

  Szkoła drużynowo zajęła III miejsce!!!

  Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 • Akcja w bibliotece

  Szczegóły w zazkładce "Programy, projekty i innowacje"

 • Tydzień Kultury Języka Polskiego

  26 lutego zakończyliśmy coroczne obchody Tygodnia Kultury Języka Polskiego. W tym roku odbywały się one pod hasłem: Kochamy polskie litery!                

  Był to czas, w którym wielu uczniów wykazało się ogromną kreatywnością i zaangażowaniem w realizacji różnorodnych zadań. Mogliśmy to zobaczyć, podziwiając ich prace. Klasy wspaniale przyozdobiły drzwi swoich sal lekcyjnych charakterystycznymi dla języka polskiego literami i dwuznakami. W indywidualnej pracy na lekcji czy też w domu uczniowie przygotowali graffiti z takimi wyrazami jak: żółć, łódź, szczęście, książka.  Niektórzy z nich wzięli udział w Konkursie Pięknego Pisania, podczas którego starali się jak najładniej zapisać jeden z trzech wierszy: H. Łochockiej pt. "Słowa ojczyste", J. Ratajczaka "Słowa na wspak" lub J. Ficowskiego "Drzewa jednosylabowe". Wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego, a także konkursu fotograficznego zaskoczyli nie tylko polonistów niezwykłą pomysłowością oraz oryginalnością w tworzeniu z różnych przedmiotów wyrazów z polskimi literami.          Dziękujemy wszystkim uczniom, a także ich Rodzicom za wspaniałą promocję piękna polskiego języka i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i do udziału w kolejnym Tygodniu Kultury Języka Polskiego.

 • SP7 kolejny raz zagrała z WOŚP

  Tradycją naszej szkoły stało się wspieranie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W niedzielę 28 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w Jaworznie po raz kolejny pokazali, że ich wielkim sercom niestraszna niesprzyjająca aura i wczesna pora. Już o 8.00 zebrali się w szkolnej auli, by wraz z tysiącami wolontariuszy w całej Polsce wziąć udział w grze o dobro. Mury Siódemkirozbrzmiewały śmiechem i rozmowami kwestarzy, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, z radością i dumą prezentując kolorowe skarbonki i rozmawiając o wrażeniach po kilkugodzinnej zbiórce. Te spontaniczne wymiany zdań łączyło jedno – wszystkie świadczyły o niezwykłej otwartości i szczodrości ludzkich serc. Jak przyznali wolontariusze — to, że wszyscy łączymy swoje siły we wspólnym i tak ważnym celu, jest bardzo budującym doświadczeniem, które daje ogromną moc i satysfakcję.

  Nasi wspaniali uczniowie stanęli na wysokości zadania i sprawili, że dla Siódemkowej społeczności był to dzień wyjątkowy, pełen wzruszeń i wzajemnej życzliwości. O dobre samopoczucie wolontariuszy zadbały nasze nauczycielki, które przygotowywały gorące posiłki, napoje i słodkości. Tak oto łącząc przyjemne z pożytecznym, czyniliśmy dobro, które zaowocowało realną pomocą w postaci zebranych funduszy.

  A w tym roku zebraliśmy niebagatelną kwotę, bo aż 19034,65 zł!!!.

  Największą kwotę zebrał Krzysiu z klasy 4a – 2838, 18 zł wielkie brawa!

 • Rekrutacja do klas pierwszych

  Dokumenty do pobrania: 

  zgoda na klasę integracyjną.docx

  Zarządzenie Nr ED.0050.504.2023

  Prezydenta Miasta Jaworzna

  z dnia 28 grudnia 2023 r.

   

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

  oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

  prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2024/2025.

   

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt. 2, art. 130, 133 ust. 2, 149-150, 154, 157-158, 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.)

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2024/2025:

  § 2

  Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

  § 3

  Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

  PREZYDENT MIASTA

  JAWORZNA

  Paweł Silbert

 • Rekrutacja do przedszkola

  Dokumenty do pobrania:

  Wniosek_o_przyjeci_do_przedszkola.doc

   

  Zarządzenie Nr ED.0050.13.2024

  Prezydenta Miasta Jaworzna

  z dnia 16 stycznia 2024 r.

  w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
  postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 202
  4/2025.

  ​​​​​​​

   

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 130, 149-150,
  15
  2-154, 157-158, 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 zarządzenia Nr  OR.120.82.2011 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworznie, z późn. zm.
  ​​​​​​​

  zarządzam, co następuje:

  § 1

  1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2024/2025.

  2. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Jaworzna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

  § 3

  Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.


    

  § 4

  Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

  § 5

  Traci moc zarządzenie Nr ED.0050.4.2024 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

  § 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

  w z. PREZYDENTA MIASTA

  Łukasz Kolarczyk

  Zastępca Prezydenta Miasta

 • Rekrutacja do klas sportowych

  Dokumenty do pobrania:

  KLASA_SPORTOWA_WNIOSEK.docx

  ZGODA-RODZICOW_KLASA_SPORTOWA.docx

   

  Zarządzenie Nr ED.0050.9.2024

  Prezydenta Miasta Jaworzna

  z dnia 11 stycznia 2024 r.

   

  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

  oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów sportowych klas IV zorganizowanych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2024/2025.

   

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt. 2, art. 137, 149-150, 154, 157-158, 161ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity:Dz. U. z 2023 r., poz. 900z późn. zm.)

  zarządzam,co następuje:

  § 1

  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do oddziałów sportowych klas IVzorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2024/2025:

  § 2

  Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały sportowe, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

  § 3

  Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona tradycyjnie w formie papierowej.

   

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               

                                                                                                                 PREZYDENT MIASTA

                                                                                                                         JAWORZNA

                                                                                                                 Paweł Silbert

 • MIKOŁAJKOWY TURNIEJ MINISIATKÓWKI W JAWORZNIE

  W dniach 8 - 10 grudnia 2023 r. uczennice naszej szkoły wzięły udział w corocznym Mikołajkowym Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt. Przez trzy dni w zawodach uczestniczyło 250 zawodniczek z 13 klubów. Jaworzno reprezentowały uczennice naszej szkoły i jednocześnie zawodniczki MCKiS Jaworzno. Wprawdzie ze względu na kontuzje i choroby nie wszystkie zawodniczki mogły wystąpić w turnieju, ale nasze dziewczęta pokazały się z dobrej strony i mogą być zadowolone ze swojego występu.

  MCKiS Jaworzno SP7 w składzie:

  Justyna Smalec, Julia Czech, Nina Banasik, Natalie Bodzenta, Lena Wełna, Aleksandra Olech, Maja Kalinowska, Ewa Berkowska

  Trener: Mariusz Łoziński

 • Taniec dostępny dla każdego

  Taneczna środa w Siódemce czyli Aktywne przerwy w Siódemce – to przerwa taneczna, która odbywa się w naszej szkole w każdą środę na 20 minutowej przerwie. Na prośbę uczniów kontynuujemy ten kilkuletni projekt, który nadal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W murach naszej szkoły można usłyszeć różne znane piosenki. Tańczymy między innymi Belgijkę, Macarenę, Chocolatę i Papayę. Nasza aula zamienia się przez ten czas w dyskotekę. Tańczą młodsi i starsi uczniowie, ale także nauczyciele. Ta forma spędzenia przerwy wspaniale integruje naszą społeczność szkolną. Wspólny taniec to świetny sposób na aktywne spędzanie czasu wolnego podczas przerw. Wszyscy chętni uczniowie mają możliwość nauczenia się różnych kroków tanecznych, a także zaprezentowania się na scenie.

  Aktywne przerwy prowadzą panie Marzena Kasperczyk i Dorota Skóra z pomocą uczennic z klasy 7a. O nagłośnienie dba pan Zdzisław Pyter.

 • Informacja dla Rodziców

  W zakładce RADA RODZICÓW - WIADOMOŚCI znajdą Państwo wszystkie informacje o wpłatach na Komitet Rodzicielski w roku szkolnym 2023/2024.

 • Ważna wiadomość

  Podajemy numer konta, na które należy uiścić wpłaty na ubezpieczenie szkolne NNW:

  09 1050 1302 1000 0097 32887287 ING BANK ŚLĄSKI. 

  Aby przystąpić do ubezpieczenia należy wpłacić składkę do skarbnika klasowego lub na konto z dopiskiem IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA. Koniecznie  jednak trzeba wpisać się na listę osób ubezpieczonych, która znajduje się u wychowawcy lub osoby odpowiedzialnej za zbieranie podpisów.

  Wysokość składki na ten rok szkolny wynosi 70 zł. Wpłaty należy dokonać do 30.09.2023 r.

 • Rozwiń swój talent

  Edukacja Przyszłości Jaworzno to program wspierający indywidualny rozwój najmłodszych mieszkańców realizowany w szkołach i przedszkolach naszego miasta. Jego kluczowym elementem jest badanie a także obserwacja predyspozycji oraz uzdolnień dzieci i młodzieży. Wspólnie dbamy, by odkryte talenty, zainteresowania, pomysły i pasje mogły być wspierane oraz rozwijane dzięki rodzicom i opiekunom oraz poprzez lokalne instytucje, ośrodki i kluby. 

  Sczegółowe informacje pod poniższym linkiem:  https://www.ep.jaworzno.edu.pl/rozwin-swoj-talent/

  Realizację tego ważnego zadania wspomaga miejska oferta Rozwiń Swój Talent będąca ogólnodostępnym i wygodnym w użyciu informatorem online o dedykowanych, pozaszkolnych i pozaprzedszkolnych zajęciach, warsztatach, kursach i treningach rozwijających indywidualne uzdolnienia i predyspozycje najmłodszych Jaworznian.

  Drogi Rodzicu!

  Zachęcamy Cię do skorzystania z zasobów i możliwości, jakie oferuje informator Rozwiń Swój Talent. Zeskanuj kod QR, lub wpisz adres do przeglądarki internetowej komputera, aby znaleźć idealną ofertę dla swojego dziecka i pomóc mu rozwinąć skrzydła.

 • Komunikat w sprawie ubezpieczenia szkolnego NNW

   Szanowni Państwo

  Rada Rodziców naszej Szkoły dokonała wyboru oferty ubezpieczenia NNW na kolejny rok szkolny 2023/2024. Dzieci zostały objęte ochroną ubezpieczeniową firmy InterRisk TU S.A.

  Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie w okresie: 01.09.2023 – 31.08.2024 r.

  SKŁADKA roczna: 70,00 zł

  ATUTY OFERTY:

  Świadczenie bólowe wypłacane w przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagało interwencji medycznej w placówce medycznej oraz co najmniej dwóch wizyt kontrolnych;

  Hejt Stop - pomoc informatyczna, psychologiczna i prawna w przypadku doznania mowy nienawiści w sieci.

  Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów lub aparatów słuchowych do 200 zł;

  Świadczenie wypłacane z tytułu pogryzienia przez psa oraz pokąsania lub ukąszenia;

  W zakresie ubezpieczenia są zajęcia w ramach pozaszkolnego sportu wyczynowego (lekkoatletyka, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, judo,).

  Oferta obejmuje pakiet kleszcz i rozpoznanie boreliozy;

  Świadczenie za pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku już od 1 dnia pobytu pod warunkiem 2 dniowego pobytu, maksymalnie do 95 dni. Stawka za dzień 70,00 zł (do 10 dni), od 11do 95 dnia – 105 zł;

  Ochrona obejmuje aż 10 poważnych zachorowań, w tym: cukrzyca, sepsa, zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, niewydolność nerek, itp.

  Brak podlimitów w przypadku potrzeby leczenia lub rehabilitacji (w tym „naprawy / odbudowy” zębów stałych) oznacza, że kwotę dla wybranego wariantu Rodzic może wykorzystać na jedno zdarzenie w całości, a nie jak w innych towarzystwach np. do wysokości tylko 40 % wartości limitu kosztów leczenia lub max 300 zł. na ząb;

  Prosta procedura likwidacji szkód.

  Wniosek o wypłatę odszkodowania można wysłać w wersji elektronicznej (na email) lub w wersji papierowej (pocztą).

  Pomoc indywidualnie wyznaczonego Opiekuna Placówki przez cały okres ochrony (bez potrzeby kontaktu z infolinią).

  Kontakt do Opiekuna placówki: tel. 887 777 112

  Aby przystąpić do ubezpieczenia należy wpłacić składkę do Skarbnika klasowego podczas pierwszego zebrania w szkole oraz wpisać się na listę osób ubezpieczonych.  

  Dokumenty do pobrania:

  Warunki ubezpieczenia 2023/2024.pdf

 • Pomoc prawna w naszej szkole

  W ramach współpracy z Miastem Jaworzno Stowarzyszenie "Dogma" prowadzi w naszej szkole punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. 

  Harmonogram pracy poradni:

  Szczegółowy harmonogram pracy wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego dostępny jest pod adresem:

  https://bip.jaworzno.pl/m,19258,nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie.html

  Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 510-970-680 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie (tj.: pon., wt., śr. 7:00-15:00, czw. 7:00-16:00, pt. 7:00-14:00) lub za pośrednictwem strony internetowej: https://np.ms.gov.pl/zapisy

  Na stronie www.dogma.org.pl podane są numery do zapisów na porady udzielane przez prawników i doradców Stowarzyszenia „DOGMA”.

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 4 września 2023 r.

  Zimowa przerwa świąteczna - 23 grudnia 2023 r. - 1 stycznia 2024 r.

  Ferie zimowe - 29 stycznia - 11 lutego 2024 r.

  Egzamin ósmoklasisty - 14, 15, 16 maja 2024 r.

  Wiosenna przerwa świąteczna - 28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

  Zakończenie roku szkolnego - 21 czerwca 2024 r.

  Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2 maja 2024 r. (czwartek)
  • 14, 15, 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty
  • 31 maja 2024 r. (piątek) - Dzień Sportu

  Zebrania z rodzicami:

  • 14 listopada 2023 r. godz 17.00 (wtorek) - klasy I - VIII
  • 23 stycznia 2024 r. godz 17.00 (wtorek) - klasy I - VIII
  • 16  kwietnia 2024 r. godz 17.00 (wtorek) - klasy I - VIII

  Konsultacje z rodzicami:

  • 5 grudnia 2023 r. godz 17.00 - 19.00 (wtorek)
  • 21 maja 2024 r. godz 17.00 - 19.00 (wtortek)

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
  43-609 Jaworzno
  ul. Ławczana 12
 • 32 76 29 180

Galeria zdjęć