MISJA I WIZJA SZKOŁY DOKUMENTY PROCEDURY EWALUACJA SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW rok szkolny 2019/2020 Godziny lekcyjne - dzwonki

DLA RODZICÓW

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

 

 

„…mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”.

                                                                                               

                                                                              Janusz Korczak

 

 

„Wymagajcie od siebie wiele, nawet wtedy, gdyby inni tego od was nie wymagali”.

 

                                                                                                                                                    Jan Paweł II

 

 

 

 

Nasza szkoła:

 

 • Stwarza warunki, by każdy uczeń miał szansę robić to, co go interesuje, by mógł pokazać się z najlepszej strony, by polubił szkołę i lepiej się uczył
 • Pomaga dzieciom w odkrywaniu drzemiących w nich talentów
 • Uczy wrażliwości, tolerancji i właściwego rozumienia integracji
 • Wychowuje w duchu poszanowania tradycji, dziedzictwa, rodziny i kultury
 • Zapewnia wysoki poziom nauczania
 • Daje możliwość rozwijania zainteresowań twórczych
 • Współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym
 • Jest nowoczesna i bezpieczna

 

 

 

WIZJA SZKOŁY 

 

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie  jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

 

Uczeń naszej szkoły:

 

 • Zna i szanuje tradycje rodzinne, szkolne i narodowe
 • Jest twórczy, umie wyrażać swoje opinie, uczucia i sądy
 • Jest wrażliwy, otwarty na świat i ludzi
 • Potrafi samodzielnie zdobywać potrzebne informacje i świadomie korzysta ze środków masowej komunikacji
 • Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
  43-609 Jaworzno
  ul. Ławczana 12
 • 32 76 29 180

Galeria zdjęć