Strona główna

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2021/2022 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2020/2021 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2019/2020 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2018/2019 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2017-2019 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2016/2017 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2015/2016 ARCHIWUM INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Programy, projekty i innowacje

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2021/2022

"Jaworznicka Akademia Kreatywności 2"

W ramach projektu powstaną dwie Akademie. Każda z tych akademii ma na celu podwyższenie poziomu wiedzy niezbędnej do zdania egzaminu końcowego po klasie 8.

Akademia Kompetencji i Umiejętności adresowana do uczniów klas 5, 6 ze średnią poniżej 3,5. Udział w akademii ma na celu: wyrównanie braków w wiedzy i kompetencji oraz kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych z: matematyk, fizyki, chemii, biologii. Zajęcia prowadzone są w małych grupach; w pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem narzędzi IT (tablety, laptopy, komputerowe programy dydaktyczne).

Akademia Eksperymentu adresowana do uczniów klas 6, 7 ze średnią powyżej 4,0. Udział w akademii ma na celu: kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych z matematyki, biologii, fizyki, chemii. Udział w projekcie kształtuje również kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy zespołowej. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metodę eksperymentu w małych grupach. Zajęcia odbywają się w pracowniach wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem narzędzi IT (tablety, laptopy, komputerowe programy dydaktyczne) i realizowane są przez przeszkolonych w projekcie nauczycieli.

Źródło: https://www.um.jaworzno.pl/pl/biznes/projekty_i_programy/133/jak_jaworznicka_akademia_kreatywnosci_2.html

Koordynator projektu: p. Beata Stasiowska

 

Edukacja Przyszłości Jaworzno – Badanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży w Jaworznie. Projekt wchodzący w skład gminnego programu Edukacja Przyszłości.

Dzięki niemu możliwe jest i będzie w najbliższych latach wsparcie procesu poznawania mocnych stron uczniów, podnoszenia poziomu ich aktywizacji oraz doboru efektywnych metod pracy i uczenia się. Dzięki temu mogą być wprowadzane do procesów edukacyjnych rozwiązania wspierające indywidualną ścieżkę rozwoju mieszkańców Jaworzna od najmłodszych lat.

Źródło: https://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/edukacja_przyszlosci

Koordynator projektu: p. Ewa Kłaput


 


 

Aktywny powrót do szkoły WF z AWF

Nasza szkoła bierze udział w programie „Aktywny powrót do szkoły WF z AWF” zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych - walka ze skutkami pandemii.

Koordynator projektu: p. Dorota Skóra,

p. Aleksandra Draganik

 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Szkoła odpowiedzialna cyfrowo to projekt, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Projekt jest oparty o wspólnotę uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

Koordynator projektu: p. Barbara Knapik

 

Arte

Kolejnym ciekawym projektem, w którym bierze udział SP7 jest projekt „Arte” przygotowany przez Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie. Zakłada on edukacje poprzez kulturę i sztukę z elementami arteterapii. Na zajęciach wykorzystywane będą elementy bajkoterapii, muzykoterapii, terapii poprzez sztuki plastyczne, filmoterapii i teatroterapii.

Koordynator projektu: p. Marta Matusik

 

Szkoła dobrego wychowania

W roku szkolnym 2021/2022 nasza placówka realizuje zadania w ramach konkursu Szkoła dobrego wychowania XXIX edycja. Celem konkursu jest zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

Koordynator projektu: p. Barbara Knapik

 

eTwinning Welcome Autumn

Projekt opiera się na wymianie doświadczeń między szkołami z różnych europejskich krajów. Tematem przewodnim zajęć jest jesień. Uczniowie będą odkrywać tę porę roku poprzez piosenki, gry, filmy oraz zadania. Poznają również różnice i podobieństwa między krajami europejskimi, doskonaląc umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Koordynator projektu: p. Marta Matusik, p. Katarzyna Jochymek

 

Gotuj się na Zmiany

Organizatorem programu „Gotuj się na zmiany” jest firma Winiary. Celem programu jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych i odpowiedzialnego stylu życia w duchu zero waste już od najmłodszych lat.

Koordynator projektu: p. Marta Matusik

 

Kreatywne prace plastyczne

Celami projektu jest zaspokajanie potrzeby dzieci do tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności poprzez działania plastyczne. Kolejnym istotnym celem projektu jest popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Koordynator projektu: p. Marta Matusik

Lepsza Szkoła

Program edukacyjny Lepsza Szkoła organizowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sprawdza wiedzę uczniów za pomocą specjalistycznych testów oraz umożliwia porównywanie ich osiągnięcia z wynikami klas z całej Polski.

Koordynator projektu: p. Magdalena Możdżeń

 

SKS – Szkolny Klub Sportowy

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Koordynator projektu: p. Dorota Skóra, p. Aleksandra Draganik

 

Uczymy dzieci programować

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Koordynator projektu: p. Marta Matusik

 

Zdrowo i Sportowo

Akcja zdrowo i sportowo ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych (3-10 lat). Aktywność fizyczna pomaga zapobiegać wielu chorobom i poprawia odporność organizmu a zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

Koordynator: p. Karolina Komander

 

Program dla szkół

Unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. Ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie  im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

Koordynator projektu: p. Anna Bielecka

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
    43-609 Jaworzno
    ul. Ławczana 12
  • 32 76 29 180

Galeria zdjęć