Strona główna

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2023/2024 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2022/2023 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2021/2022 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2020/2021 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2019/2020 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2018/2019 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2018-2019 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2016/2017 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2015/2016 ARCHIWUM INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Programy, projekty i innowacje

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2023/2024

Edukacja Przyszłości Jaworzno – Badanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży w Jaworznie. Projekt wchodzący w skład gminnego programu Edukacja Przyszłości.

Dzięki niemu możliwe jest i będzie w najbliższych latach wsparcie procesu poznawania mocnych stron uczniów, podnoszenia poziomu ich aktywizacji oraz doboru efektywnych metod pracy i uczenia się. Dzięki temu mogą być wprowadzane do procesów edukacyjnych rozwiązania wspierające indywidualną ścieżkę rozwoju mieszkańców Jaworzna od najmłodszych lat.

Źródło: https://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/edukacja_przyszlosci

Koordynator p. Ewa Kłaput.

 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Projekt „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo

”  wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Projekt jest oparty o wspóln

otę uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

Koordynator projektu: p. Barbara Knapik, p. Zuzanna Długosz.

Kreatywne prace plastyczne

Celami projektu jest zaspokajanie potrzeby dzieci do  tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności poprzez działania plastyczne. Kolejnym istotnym celem projektu jest popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Koordynator projektu: p. Marta Matusik.

Lepsza Szkoła

Program edukacyjny Lepsza Szkoła organizowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sprawdza wiedzę uczniów za pomocą specjalistycznych testów oraz umożliwia porównywanie ich osiągnięcia z wynikami klas z całej Polski.

Koordynator projektu: p. Magdalena Możdżeń.

logo_ls_big

 

 

 

 

 

 

SKS – Szkolny Klub Sportowy

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Koordynator: p. Dorota Skóra, p. Aleksandra Draganik.

Uczymy dzieci programować

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Koordynator programu: p. Marta Matusik.

Program dla szkół

Unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. Ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie  im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

Koordynator programu: p. Anna Bielecka.

Projekt Profilaktyki Stomatologicznej

Projekt zorganizowany przez ZLO Podłęże obejmuje badanie stomatologiczne, które zawiera: przegląd stomatologiczny, instruktaż co do higieny jamy ustnej oraz pisemne zalecenia dot. ewentualnego leczenia stomatologicznego

Koordynator projektu: p. Barbara Knapik.

 

Przyszłość należy do odważnych

Uczniowie, którzy będą chcieli rozpocząć naukę w klasach sportowych, będą mieli możliwość pracy pod opieką wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów z UKS “Orzeł”. Obecnie aż dziewięć jaworznickich drużyn (sześć chłopięcych i trzy dziewczęce) prowadzonych przez klub bierze udział w rozgrywkach ligowych.

Koordynator projektu: p. Dorota Skóra.

WF z AWF

Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

Koordynator projektu: p. Aleksandra Draganik, p. Dorota Skóra.

 

Młodzi Głosują

Uczestniczki i uczestnicy projektu Młodzi Głosują poprzez własną aktywność zapoznali się z zadaniami naszego Parlamentu, zasadami ordynacji wyborczej oraz neutralności politycznej. Społeczność uczniowska otrzymała szansę, by tak jak dorośli, oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu.

Do zadań siódmo- i ósmoklasistów należało przygotowanie i przeprowadzenie szkolnych wyborów parlamentarnych: od wydrukowania kart wyborczych i referendalnych poprzez przygotowanie list uprawnionych do głosowania po wyposażenie lokalu wyborczego.

Koordynator projektu: p Sylwia Szymczyk, p. Sylwia Stadler.

Polscy Sprawiedliwi- przywróćmy pamięć o ich bohaterskiej postawie

Dzięki rozbudzonej ciekawości historycznej uczniów klas siódmych oraz ich kolegów i koleżanek, poznaliśmy niezwykłą historię małżeństwa Heleny i Jana Prześlaków - dwojga nauczycieli z jaworznickiej szkoły, którzy w czasie II wojny światowej z narażeniem własnego życia udzielali schronienia kilkunastu Żydom, wbrew powszechnym opiniom „kto w takich czasach Żydów przechowuje?”...

O tych postawach śmiało możemy mówić: bohaterskie, godne podziwu, warte upamiętnienia. Nie chcąc, by pamięć o takich ludziach zatarła się wraz z upływem czasu, uczniowie Siódemki przystąpili do realizacji projektu Polscy Sprawiedliwi – przywróćmy pamięć o ich bohaterskiej postawie, ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu. Dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi mediami uczniowie nakręcili film z prezentacją losów rodziny Prześlaków, tak aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta dowiedzieli się, jak dzielni i bohaterscy ludzie tu mieszkali.

Przedstawiciele grupy projektowej z dumą prezentowali wyniki swoich badań na konferencji zorganizowanej przez kuratorium 22 września br. W Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie.

Koordynator projektu: p Sylwia Szymczyk, p. Sylwia Stadler.

Z darami natury, świat nie jest ponury

 

Głównym założeniem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. Celami szczegółowymi projektu są m.in.:

 • poszerzanie świadomości ekologicznej
 • racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem.

Koordynator projektu: p Agata Lamont

 

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

Koordynator projektu: p Barbara Knapik.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
  43-609 Jaworzno
  ul. Ławczana 12
 • 32 76 29 180

Galeria zdjęć