Strona główna

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2022/2023 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2021/2022 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2020/2021 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2019/2020 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2018/2019 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2018-2019 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2016/2017 PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2015/2016 ARCHIWUM INNOWACJE PEDAGOGICZNE

Programy, projekty i innowacje

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU 2022/2023

 

Zajęcia z historii sztuki

Dzieci podczas swobodnych rozmów/wykładów będą poznawać podstawowe pojęcia ze świata sztuki: czym jest sztuka? co to kompozycja? czym jest kolor i jakie ma znaczenie? co to jest epoka? czym jest styl w malarstwie? I wiele innych. Zapoznają się pojęciami z dziedziny sztuki i historii sztuki, które w późniejszym czasie pozwolą im kontynuować świadomą edukację w tym zakresie.

 

Model wsparcia międzysektorowego na rzecz zintegrowania działań wokół dzieci, uczniów i ich rodzin.

Celem programu jest wyrównanie szans  i umożliwienie pełnego włączenia osób i rodzin we wszystkie obszary życia i rozwoju wspólnoty. Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Realizowane zadanie ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Wypracowane modele zostaną sprawdzone w wybranych powiatach. Efektywność przygotowanych modeli oraz samego ich wdrażania będzie również poddawane badaniu naukowemu. Całość procesu badawczego będzie poddawana ewaluacji. 

 

Edukacja Przyszłości Jaworzno 

Badanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży w Jaworznie

Projekt wchodzący w skład gminnego programu Edukacja Przyszłości

Dzięki temu programowi możliwe jest wsparcie procesu poznawania mocnych stron uczniów, podnoszenie poziomu ich aktywizacji oraz doboru efektywnych metod pracy i uczenia się. Dzięki temu mogą być wprowadzane do procesów edukacyjnych rozwiązania wspierające indywidualną ścieżkę rozwoju mieszkańców Jaworzna od najmłodszych lat.

Źródło: https://www.um.jaworzno.pl/pl/nasze_miasto/edukacja_przyszlosci

Koordynator p. Ewa Kłaput.

 

 

Teraz twój ruch – przyszłość należy do odważnych

Program zakłada realizację dodatkowych zajęć sportowych ukierunkowanych na gry zespołowe  w szczególności na koszykówkę. Zajęcia sportowe w ramach projektu odbywają się dwa razy w tygodniu.

Koordynator projektu: p. Dorota Skóra.

 

 

 

 

 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Projekt „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”  wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Projekt jest oparty o wspólnotę uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans, wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej. 

 

Koordynator projektu: p. Barbara Knapik, p. Zuzanna Długosz.

SOC_slajder-SG_kolor

 

Kreatywne prace plastyczne

Celami projektu jest zaspokajanie potrzeby dzieci do  tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności poprzez działania plastyczne. Kolejnym istotnym celem projektu jest popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Koordynator projektu: p. Marta Matusik.

 

Lepsza Szkoła

Program edukacyjny Lepsza Szkoła organizowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe sprawdza wiedzę uczniów za pomocą specjalistycznych testów oraz umożliwia porównywanie ich osiągnięcia z wynikami klas z całej Polski.

Koordynator projektu: p. Magdalena Możdżeń.

 

SKS – Szkolny Klub Sportowy

SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywację do podejmowania aktywności fizycznej. Pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Koordynator: p. Dorota Skóra, p. Aleksandra Draganik.

 

Uczymy dzieci programować

Program edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

Koordynator programu: p. Marta Matusik.

 

logotyp-program-uczymy-dzieci-programowac

 

Zdrowo i Sportowo

Akcja zdrowo i sportowo ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych      (3-10 lat). Aktywność fizyczna pomaga zapobiegać wielu chorobom i poprawia odporność organizmu a zajęcia sportowe uczą zasad fair play oraz współpracy w grupie.

 

Koordynator projektu: p. Karolina Komander.

 

Program dla szkół

Unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. Ma propagować wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe poprzez udostępnianie  im produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych, by dzieci od najmłodszych lat polubiły ich naturalny smak. Program ma również pokazać dzieciom skąd pochodzą owoce i warzywa oraz produkty mleczne, jak są uprawiane i produkowane.

 

Koordynator programu: p. Anna Bielecka.

 

 

 

 

 

 

otwARTE na kulturę

“otwARTE na kulturę” to cykl zajęć z zakresu arteterapii z uwzględnieniem edukacji przez kulturę i sztukę. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży na różnych poziomach nauczania. Działania będą miały formę interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjno – artystycznych o charakterze performatywnym.

Źródło: https://mckis.jaworzno.pl/mckis-zaprasza-do-udzialu-w-projekcie-otwarte-na-kulture/

Koordynator projektu: p. Marta Matusik, p. Ewa Kłaput.

 

Pola Nadziei

Pola Nadziei to ogólnopolska akcja zbierania pieniędzy na potrzeby polskich hospicjów zainicjowana w 1998 roku. Patronem XXV edycji został Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski. Nasi uczniowie wezmą udział w warsztatach, uwrażliwiających ich na potrzeby chorych i cierpiących ludzi. Akcja zakończy się wspólnym sadzeniem kwiatów.

Koordynator projektu: p. Beata Sobór.

Akademia Bezpiecznego Puchatka

To ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie.

Koordynator projektu: p. Ewa Kłaput.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 6,5 miliona dzieci. W tym roku po raz 13. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych w całym kraju wezmą udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

Koordynator projektu: p. Beata Sobór.

 

 

 

WF z AWF

Celem projektu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po powrocie do zajęć stacjonarnych – walka ze skutkami pandemii koronawirusa.

Koordynator projektu: p. Aleksandra Draganik, p. Dorota Skóra.

 

Szkolna aktywność fizyczna

W ramach programu „Szkolna aktywność fizyczna” prowadzonego przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Akademie Wychowania Fizycznego w Katowicach, nasza szkoła bierze udział w konkursie „Szkolna aktywność fizyczna”. Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie programów szkolnej aktywności fizycznej opartych na wdrażaniu śródlekcyjnych oraz międzylekcyjnych ćwiczeń fizycznych. Przedmiotem konkursu jest film prezentujący szkolną aktywność fizyczną uczniów podejmowaną w trakcie lekcji (ćwiczenia śródlekcyjne) lub w trakcie przerwy (aktywna przerwa).

C:\Users\Maciek\Desktop\729x308.png

Koordynator projektu: p. Dorota Skóra.

Źródło: https://kuratorium.katowice.pl/index.php/kuratorium/aktualnosci/konkurs-dla-szkol-pod-nazwa-szkolna-aktywnosc-fizyczna/


 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
    43-609 Jaworzno
    ul. Ławczana 12
  • 32 76 29 180

Galeria zdjęć