Informacje doradcy zawodowego Materiały dla ósmoklasistów

Doradca zawodowy

Informacje doradcy zawodowego

DORADCA ZAWODOWY - mgr Patrycja Hochbaum

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 31, w dniach 5-6  marca w godzinach 10.00-16.00

serdecznie zaprasza na Festiwal Zawodów- Czas na zawodowców


Celem przedsięwzięcia jest promocja szkolnictwa zawodowego oraz dostarczenie uczniom klas VIII szkół podstawowych oraz ich rodzicom

wiedzy na temat poszukiwanych na rynku pracy zawodów poprzez organizację stoisk zawodowych.

Uczestnicy podczas trwania Festiwalu będą mogli:

- zapoznać się z zakresem obowiązków i warunkami pracy na stanowisku w określonym zawodzie;
- wskazać umiejętności niezbędne dla danego zawodu;
- ocenić swoje predyspozycje do wykonywania  określonych zawodów;
- zaplanować swoją przyszłości, biorąc pod uwagę pasje, zainteresowania, swoje mocne strony;
- skonfrontować  posiadaną wiedzę i umiejętności  z własnymi  wyobrażeniami
o zawodzie;
- zaplanować poszczególne etapy edukacji przy zdobywaniu wybranego zawodu.Spotkaniu towarzyszy punkt doradztwa zawodowego, w którym uczestnicy będą mogli porozmawiać ze specjalistami

na temat swoich predyspozycji zawodowych oraz  zaplanować swoją ścieżkę zawodową.
Podczas Festiwalu zawodów uczestnicy za wykonanie prostych czynności zawodowych będą mogli zdobywać Certyfikaty, które będą brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Zgłoszenia grup z podaniem daty, godziny i ilości uczestników telefonicznie 32 266 07 34 lub na adres ckziu25@sosnowiec.edu.pl

 

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery odbywał się w nasze szkole w dniach 21 – 25. 10.2019, pod hasłem „Praca – Profesja – Pasja”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach i warsztatach z doradcą zawodowym, pedagogiem i psychologiem szkolnym, które dotyczyły kreatywności, wyznaczania celów i sposobów radzenia sobie ze stresem. Największą atrakcją były spotkania z przedstawicielami różnych zawodów: panią Agnieszką Patrzałką, która przybliżyła uczniom klas I – III zawód pielęgniarki, panią Moniką Śliwińską – policjantką KM Policji w Jaworznie oraz panem Marcinem Rożnawskim – ratownikiem medycznym. Uczniowie uzyskali informacje dotyczące ścieżki edukacyjno – zawodowej gości, rozwoju ich kariery, ale też porozmawiali o ich pasjach i zainteresowaniach. Dla uczniów oddziałów integracyjnych dodatkowo przygotowano spotkania: z panią Anetą Mazur, osobą niepełnosprawną, która w piękny sposób pokazała jak można zaakceptować siebie i odnieść sukces w życiu oraz panami: Marcinem Sienkiewiczem i Piotrem Dudkiem, przedstawicielami Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”, którzy zaprezentowali uczniom swoją pasję do sportu, ale również pokonywanie codziennych barier w życiu zawodowym.

      

     

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
    43-609 Jaworzno
    ul. Ławczana 12
  • 32 76 29 180

Galeria zdjęć