Strona główna

Samorząd Uczniowski Regulamin SU Regulamin Dyżurów Uczniowskich Z kalendarza SU 2015-16 Z kalendarza SU 2016-17 Z kalendarza SU 2017-18 Z kalendarza SU 2018-19 Z kalendarza SU 2020-21 Międzynarodowu Dzień Kropki Z kalendarza SU 2022-23

Samorząd Uczniowski

Regulamin Dyżurów Uczniowskich

Regulamin dyżurów uczniowskich w Szkole Podstawowej nr 7

 1. Dyżury pełnią uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych w liczbie dwóch osób w danym miejscu.
 2. Dyżury uczniowskie obejmują następujące pomieszczenia: aulę, przyziemie, korytarz na parterze, pierwszym i drugim piętrze segmentu B.
 3. Uczeń dyżurujący jest zobowiązany nosić oznakowanie, identyfikator z napisem. „Dyżurny szkolny”,
  w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Każda klasa zobowiązana jest do posiadania własnych identyfikatorów.
 4. Klasa dyżurująca zobowiązana jest (w każdy wtorek) do zniesienia makulatury w wyznaczone miejsce
  w szkole (w tym celu należy skontaktować się z pracownikami portierni),
 5. Uczniowie dyżurujący zobowiązani są do sumiennego i rzetelnego wypełniania następujących czynności:

          -dbania o czystość i porządek w szkole; ścisłej współpracy z nauczycielem dyżurującym,

          -informowanie nauczycieli dyżurujących o wszelkich przejawach niepożądanych zachowań uczniów;

          -otaczania szczególną opieką młodszych kolegów z klas I - III;

          -służenia pomocą uczniom klas czwartych.

 1. Z pełnionego dyżuru uczniowie piszą raport, w którym przekazują wszelkie spostrzeżenia opiekunom grup wiekowych
 2. Dyżur uczniowski podlega ocenie w skali od 1 do 6. Oceny dokonują opiekun starszej grupy wiekowej. Punktacja zostanie zamieszczona na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
 3. Dyżury zostają omówione podczas miesięcznych spotkań SU.
 4. Za organizację dyżurów poszczególnych klas oraz za ich przebieg odpowiedzialni są wychowawcy.
 5. Dyżury uczniowskie pełnione są w terminach określonych przez opiekunów starszej grupy wiekowej (według odrębnego harmonogramu).

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
  43-609 Jaworzno
  ul. Ławczana 12
 • 32 76 29 180

Galeria zdjęć