Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
 
Strona główna
   

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły zaprasza przedstawicieli klas 0 - VI (przewodniczący rady oodziałowej) na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się 16 września (wtorek) o godz. 1800 w sali konferencyjnej.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Dyrektor Szkoły informuje, że Katę Zgłoszenia dotyczącą pobytu dziecka w świetlicy szkolnej należy składać w sekretariacie szkoły.

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_SWIETLICY_SZKOLNEJ_2014-15.docx

 

Regulamin_wypozyczania_i_udostepniania_podrecznikow.doc

 

WAŻNE DLA RODZICÓW

 

W związku z podpisaniem przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach z dnia 14 kwietnia 1992 r., od roku szkolnego 2014/15 Rodzice (Opiekunowie prawni) składają oświadczenie woli o udziale dziecka w lekcjach religii. Link do wzoru takiego oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej Szkoły.

Wzory oświadczeń posiadać będą także wychowawcy klas w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Oświadczenia woli proszę składać już 2 września 2014 r.

Oswiadczenie_mozna_pobrac_tutaj.doc

 

WAŻNE INFORMACJE

Dofinansowanie_do_podrecznikow.docx

INFORMACJE_DLA_RODZICOW_DZIECI_PRZYJETYCH_DO_ODDZIALOW_PRZEDSZKOLNYCH.docx

INFORMACJE_DLA_RODZICOW_DZIECI_PRZYJETYCH_DO_KLAS_PIERWSZYCH.docx

 

 

 

INFORMATOR DLA RODZICÓW DZIECI 5 i 6 letnich przedszkolnych i  rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2014/2015 oraz dokumenty do pobrania znajdują się w zakładce "Dokumenty szkoły"

 

 

Ankiety oceniające "Przygotowanie  szkoły do przyjęcia sześciolatków" znajdują się w zakładce "Dokumenty szkoły".

      

photo

Środa 17.09.2014

Ilość odwiedzin: 715704