SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 2016/17 ZDROWO JEM WIĘCEJ WIEM 2016/17 SZKLANKA MLEKA 2016/17 OWOCE W SZKOLE 2016/17 SZLACHETNA PACZKA 2016/17 ŚNIADANIE DAJE MOC 2016/17 ŻYWE OBRAZY 2016/17 SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW 2016/17 WZOROWA ŁAZIENKA 2016/17 ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 2016/2017 SZKOŁA Z KLASĄ 2016/17 LEPSZA SZKOŁA 2016/17 NA SPORTOWO JEST ZDROWO 2016/17 GÓRA GROSZA 2016/17 CZYTAMY I ZACHECAMY DO CZYTANIA 2016/17 SZKOŁA RÓWNEGO TRAKTOWANIA 2015/2016 SZKOŁA Z KLASĄ 2015/2016 W-F Z KLASĄ 2015/2016 EDUSCIENCE 2013/2014 ROK SZKOŁY W RUCHU 2013/2014 CZYTAM! PISZĘ! LICZĘ! 2012/2013 COMENIUS UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 2012/2013 ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2012/2013 TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA 2012/2013 eTWINNING 2011/2012 GÓRA GROSZA 2011/2012 KOŁO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2011

Projekty

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 2016/17

 

 

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła  do projektu. Koordynatorami zostały panie: Aneta Wilczyńska, Izabela Senderowska.

Obecnie jesteśmy w okresie przygotowawczym, który trwa od roku do trzech lat, w czasie którego niezbędne jest:

-odbycie form doskonalenia rady pedagogicznej z obszaru ,,Szkoły Promującej Zdrowie''

-powołanie szkolnego zespołu do spraw tworzenia ,,Szkoły Promującej Zdrowie''

-podjęcie systemowych działań w zakresie promocji zdrowia(diagnoza, planowanie, realizacja, ewaluacja,

-stałe monitorowanie samopoczucia całej społeczności szkolnej,

-opracowanie raportu.

Po upływie okresu przygotowawczego i po spełnieniu określonych warunków, nasza szkoła zostanie wpisana do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć będziemy starać się m.in.:

-kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,

-zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

-umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,

-zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,

włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

-wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,

-włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 

Pragniemy, aby nasza szkoła była:

·              .     miejscem, w którym panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy.

·        miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia

·        miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej - Curie w Jaworznie
    43-609 Jaworzno
    ul. Ławczana 12
  • 32 76 29 180

Galeria zdjęć